complex 14 Takipçi | 6 Takip

Maliyet MUHASEBESİ. Örnek Sorular

2010-02-23 20:46:00
Maliyet MUHASEBESİ. Örnek Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesini amaçları arasında yer almaz?
a) Maliyetlerin maliyetini saptamak
b) Maliyet kontrolüne yardımcı olmak
c) Planlamaya yardımcı olmak
d)Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak
e)Mali tabloları hazırlamak

2-Ödeme Ya da ödeme vaadi ifadesi aşağıdakilerden hangisini tamamlamaktadır?
a) Gider b) Hasılat c) Harcama d) Maliyet e) Zarar

3-Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesiyle doğrudan ilgili değildir?
a) Ticari Mallar b) Yarı mamul c) İMM d) Mamuller e) Üretim

4-Üretilen mamul maliyeti 5.000.000,D.başı mamul maliyeti 2.000.000,ve d.sonu mamul maliyeti 650.000 olan bir işletmenin satılan mamul maliyeti kaç liradır?
a) 6.350.000 b) 5.250.000 c) 4.875.000 d) 3.972.000 e) 2.750.000

5-Aşağıdakilerden hangisi temelde maliyet muhasebesi sistemi tarafından üretilen bilgiler kullanılarak düzenlen finansal tablodur?
a) Mizan b)Çalışma Tablosu c)Bilanço d)Satılan Mamul tablosu e)Gelir Tablosu

6-Gelecekte kendisinden yarar sağlanılması söz konusu olmayan ve ilgili yılın hasılatından çıkarılan faydası tükenmiş maliyet aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a)Gider b)Maliyet c)Maliyet Gideri d)Zarar e)Harcama

7-Safha maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisinin alternafidir?
a)Fiili maliyet sistemi b)Tahmini maliyet sistemi c)Değişken Maliyet sis.
d)Sipariş maliyet sistemi e)Kısmi Maliyet sistemi

8-Mobilya üretimi yapan(A) işletmesi,mamul üretimde kullanılmak üzere 200 lira maliyetli tutkalı üretim departmanına göndermiştir.Bu amaçla 7/A Seçeneğine göre yapılacak işlem aşağıdaki hesaplardan hangisinde borç tarafına kayıt yapılacaktır?
a)İMM hs. B)Gen.Yön.Gid Hs. c)DİG hesb. d)GÜG hesabı e)DİMM giderleri hesabı

9-Aşağıdakilerden hangisi 7/A Seçeneğinde yer alan fonksiyonel gider hesaplarından biri değildir?
a-DİMM giderleri hs. b)DİG hs. c)Hiz.Ür.Maliyeti Hs. d)Çeş.Gid.hs. e)Gen.Yön.Gid.Hs

370
0
0
Yorum Yaz
. .