complex 14 Takipçi | 6 Takip

Finansal araçlar NEDİR NELERDİR

2010-02-05 12:40:00
Finansal araçlar NEDİR NELERDİR

 

 

 

Finansal araçlar, gelecekte sağlanacak nakit akımı üzerinde hak sahipliği yaratan araçlardır. Finansal araçların temel fonksiyonları, fonların tasarruf sahiplerinden fon ihtiyacı olanlara akışını sağlamak ve riski taraflar arasında paylaştırmaktır. Finansal araçların değerleri, finansal araçlardan gelecekte sağlanacak nakit akışlarıyla, bu nakit akışlarının gerçekleşme olasılığına( risk ) bağlı olarak oluşur. Beklenen nakit akışlarının gerçekleşme olasılığı düştükçe, diğer ifadeyle risk arttıkça finansal varlığın değeri düşecektir. Tersine beklenen nakit akışlarının gerçekleşme olasılığı arttıkça (risk düştükçe) finansal varlığın değeri artacaktır.Finansal varlıklarla ilgili, paraya dönüştürebilirlilik, bölünebilirlik, geri döndürebilirlilik, getiri, vade, likidite ve riskin tahmin edilebilmesi gibi farklı özellikler söz konusudur. Belirtilen özelliklere bağlı olarak finansal varlığın değeri değişecektir.Finansal araçları sağdığı haklar açısından, borçluluğu temsil eden finasal araçlar ve ortaklık hakkı sağlayan finansal araçlar olarak iki grupta toplamak mümkündür. Borçluluğu temsil eden araçlarda vade ile gelecekte beklenen nakit akışları, ortaklığı temsil eden finansal araçlar gibi belirsiz değildir.Finansal araçları vade dikkate alındığında kısa vadeli finansal araçlar ve orta ve uzun vadeli finansal araçlar olarak gruplandırmak mümkündür.Bir yıla kadar fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara para piyasaları,bir yılı aşan fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara da sermaye piyasası denilmektedir. Para piyasasının başlıca finansal araçları olarak; hazine bonoları, finansman bonoları, mevduat sertifikaları, repo, varlığa dayalı menkul kıymetler, banka bonoları ve banka garantili bonolar, mevduatlar sayılabilir. Sermaye piyasasının başlıca finansal araçları ise; hisse senetleri, tahviller, gelir ortaklığı senetleri, kar ve zarar ortaklığı senetleri, katılma intifa senetleri sayılabilir.

 

7533
0
0
Yorum Yaz
. .